En värmländsk litteraturhistoria II, festsymposium (med boksläpp)