Almedalen: Hur får vi fler skolor på vetenskaplig grund?