Kurser i Juridik

På de rättsvetenskapliga kurserna studerar du de lagar och andra regler som gäller i samhället.
Du får på de rättsvetenskapliga översiktskurserna lära dig vardagslivets juridik, t.ex. vad som gäller för dig som konsument eller i äktenskap/samboförhållande. Du har också möjlighet att läsa fördjupningskurser och lära dig den juridik som du behöver för att få kvalificerade arbeten som t.ex. affärs- och skattekonsult, personal- och förvaltningschef, revisor eller mäklare. Undervisningen är problemorienterad. Det innebär bland annat att du själv får vara med och skriva kontrakt, genomföra förhandlingar, upprätta rörelsedeklaration samt delta i en bolagsstämma och i en rättegång.

Kurser på grundnivå

Allmän rättslära IIUtbildningstillfällen

Kurskod: JPG010

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 16–22
Svenska
Programkurs
10 HP
ArbetsrättUtbildningstillfällen

Kurskod: JPG013

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Arbetsrätt med juridisk introduktionUtbildningstillfällen

Kurskod: RVGA23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
AssociationsrättUtbildningstillfällen

Kurskod: JPG005

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
BarnrättUtbildningstillfällen

Kurskod: JPGH02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Beskattningsrätt IUtbildningstillfällen

Kurskod: RVGA04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
15 HP
EU-rätt och internationell rättUtbildningstillfällen

Kurskod: JPG003

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Svenska
Programkurs
7,5 HP
FamiljerättUtbildningstillfällen

Kurskod: JPG009

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–8
Svenska
Programkurs
8 HP
FastighetsrättUtbildningstillfällen

Kurskod: RVGB41

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessUtbildningstillfällen

Kurskod: JPG008

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–16
Svenska
Programkurs
12 HP
HandelsrättUtbildningstillfällen

Kurskod: RVGA31

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
15 HP
Handelsrättslig översiktskursUtbildningstillfällen

Kurskod: RVGA02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP
ImmaterialrättUtbildningstillfällen

Kurskod: JPGA02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Juridisk grund och Allmän rättslära IUtbildningstillfällen

Kurskod: JPG001

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP
Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: RVGA42

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP
Kontraktsrätt med ersättningsrättUtbildningstillfällen

Kurskod: JPG004

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–17
Svenska
Programkurs
15 HP
Kredit- och obeståndsrättUtbildningstillfällen

Kurskod: JPG011

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP
Marknadsrätt med konkurrensrättUtbildningstillfällen

Kurskod: JPGA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–17
Svenska
Programkurs
15 HP
Offentlig rättUtbildningstillfällen

Kurskod: JPG002

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
15 HP
ProcessrättUtbildningstillfällen

Kurskod: JPG015

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Rättskunskap IUtbildningstillfällen

Kurskod: RVGA11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Rättskunskap IIUtbildningstillfällen

Kurskod: RVGA12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Skatterätt Utbildningstillfällen

Kurskod: JPG012

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Skatterätt med fastighetsinriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: RVGA43

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP
SocialrättUtbildningstillfällen

Kurskod: JPGH01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–17
Svenska
Programkurs
15 HP
StraffrättUtbildningstillfällen

Kurskod: JPG014

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP
Svensk familjerätt och hälso- och sjukvårdsrättUtbildningstillfällen

Kurskod: RVGE03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Engelska
 Fristående kurs
15 HP

Kurser på avancerad nivå

Affärsjuridisk fördjupning IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: JPAA03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Allmän rättslära III med praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: JPA004

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
15 HP
Alternativ tvistlösningUtbildningstillfällen

Kurskod: JPA009

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Bolagsrätt och aktiemarknadsrättUtbildningstillfällen

Kurskod: JPA006

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämningUtbildningstillfällen

Kurskod: JPAP02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
15 HP
Examensarbete inom juridikUtbildningstillfällen

Kurskod: JPA003

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
FöretagsbeskattningUtbildningstillfällen

Kurskod: JPAS01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
FöretagsbeskattningUtbildningstillfällen

Kurskod: RVAD24

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP
Internationell beskattningUtbildningstillfällen

Kurskod: JPAS02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–50
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Internationell beskattningUtbildningstillfällen

Kurskod: RVAD27

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–50
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Juridiskt socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: JPAH01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Legal Tech, AI och Rules-as-CodeUtbildningstillfällen

Kurskod: JPA005

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
15 HP
MigrationsrättUtbildningstillfällen

Kurskod: JPAH03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Skatteförfarande och skatteprocessUtbildningstillfällen

Kurskod: JPAS03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 51–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Skatteförfarande och skatteprocessUtbildningstillfällen

Kurskod: RVAD26

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 51–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Skattejuridisk metodkursUtbildningstillfällen

Kurskod: JPAS04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Skattejuridisk metodkursUtbildningstillfällen

Kurskod: RVAD28

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
15 HP
Skatterätt - MagisteruppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: RVAD23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
15 HP
Straffprocess i teori och praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: JPA008

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
15 HP