Utveckling av en ny säkerhetsanordning för hissar med begränsat räddningsutrymme