Från manuell till automatisk montering - vad krävs av produkten?