Inger Sandberg, hedersdoktor vid fakulteten för humanoira och samhällsvetenskap