Information om färdighetsprov till Påbyggnadskurs i Dans- och rörelseterapi (DMT) 30 hp