Information om Digitalt färdighetsprov till Dansåret och Danspedagogiska året inför hösten 2021