Nyheter

 • 2018-05-04

  Italienskt besök i användarlabbet

  Daria Tonetto från italienska InfoCert besökte användarlabbet i en paus under plenarmöte i H2020 CREDENTIAL-projektet som hölls på Karlstad universitet i april 2018.

  Examensarbetarna Felix Worén och Robin Nyzell demonstrerar ett eyetracking-upplägg som de utvecklar för KAU-doktoranden Farzaneh Karegar (ej med på bilden) som forskar inom CREDENTIAL-projektet.

 • 2018-02-08

  Nya praktikanter från DHBW Stuttgart och Stockholm

  Precis som förra våren har vi nu två praktikanter från programmet International Management for Business and Information Technology vid DHBW Stuttgart (Duale Hochschule Baden-Wuertemberg), Fabian Jaskotka och Kai Langenekert.

  Fabian Jaskotka och Kai Langenekert korrigerar Ozlabmanualen, de provar ut ny eyetrackingutrustning från Tobii. De hjälper studenter tillrätta i labbet. De hjälper Bridget Kane med webbsajten för IEEE CBMS 2018.

  Sedan november har vi dessutom haft Arsineh Boodaghian Asl som praktikant här som är intresserad av ”deltagande“ systemutveckling (Participatory Design) och vårt sätt att inkludera användare i designarbetet genom GUI-ii-metoden. Hon utvecklar ett eget experiment under en masterkurs nu
  under våren 2018.

 • 2017-06-15

  Två presentationer vid ISD 2017 6-8 september

  Årets International Conference on Information Systems Development (ISD) hålls på Larnaca, Cypern den 6–8 september.

  Två bidrag från användarlabbet:

  Artikeln “Wizard of Oz in the Evolving Map of Design Research: Trying to Frame GUI Interaction Interview” av John Sören Pettersson, Malin Wik och Henrik Andersson.
  presenterar och diskuterar GUI-ii utifrån Elisabeth Zanders fyra dimensioner för att kartlägga designpraxis och designforskning. Abstract följer nedan:

 • 2017-03-22

  Uppdaterat GUI för Ozlab och ny Ozlabmanual

  Under vintern och våren har ett nytt grafiskt användargränssnitt för det webbaserade Ozlab lanserats.

  Det nya gränssnittet innebär att det nu är enklare för ’wizarden’ att dels bygga upp sitt skal och dels att Ozlab är enklare att manövrera i testkörarläget. Även manualen har uppdaterats för att överensstämma med det nya utseendet.

  För att höja användbarheten och underlätta för skalbyggare och wizards så krävdes en omstuvning av vissa delar i Ozlab. Flera av de ändringar som nu är gjorda har varit under utredning en längre period, se artikeln här.

 • 2017-03-21

  Två praktikanter från DHBW Stuttgart i användarlabbet

  Praktikanterna Manuel Gawert och Caroline Kayser studerar båda andra året på programmet International Management for Business and Information Technology vid DHBW Stuttgart.

  Under vårens första läsperiod praktiserade de i informatiks användarlabb där de hjälpte till med att uppdatera Ozlab-manualen när nu Skalbyggaren fått ett omdisponerat användargränssnitt, utveckla instruktionsfilmer för handhavandet av Ozlab, bidra till olika forskningsprojekt samt handleda masterstudenter i Ozlabanvändning. Under sin praktikperiod läste de även en svenskkurs.

  Under den andra läsperioden kommer de att läsa kursen Business by Web and Web Analytics.

  Mer information om utbytet mellan Informatik vid KAU och DBHW Stuttgart kan du läsa om i följande nyheter:

 • 2016-12-27

  Besök hos DHBW Stuttgart

  Professor John Sören Pettersson och labbingenjör Henrik Andersson har besökt DHBW Stuttgart under slutet på november och början på januari. John Sören Pettersson föreläste om användbarhet på webben och Henrik Andersson anordnade workshops där studenter gavs chansen att prova-på att utföra användartester och skalbygge med hjälp av Ozlab.

  Mellan den 5e och 9e december så besökte labbingenjör Henrik Andersson från Informatik Duale-Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Stuttgart som en del av ett Erasmus+ utbytesprogram.

  Under sin vistelse i Stuttgart så höll Henrik i tre olika workshopsessioner med studenter från universitetet, två sessioner med hela klasser och slutligen ett öppet, frivilligt seminarium för intresserade studenter.

The Ozlab system accessed via a smartphone.