Nyhetsarkiv för Hhk

2019-09-20
Årets SNITS-middag på Karlstads universitet var mer än fullbokad, men så fanns också en anställning i IT-branschen på bordet. En anrättning som fick det att vattnas i munnen på både företag och studenter. Den 19 september kom 130 studenter från universitetets olika IT-utbildningar för att bekanta sig med representanter från elva av Karlstads företag i branschen.
2019-09-18
… du är vice ordförande i Sveriges ekonomföreningars riksorganisation, SERO, sedan augusti. Grattis! Hur hinner du med? - Sero, gjorde om uppdraget efter att posten som vice ordförande varit vakant en tid. Nu är det möjligt att vara vice ordförande på halvtid.
2019-09-17
Han har hela 24 års erfarenhet av att vara vd inom olika stora svenska bolag, som Svenska spel, ICA-banken, Ticket och SEB-finans. Som Årets alumn vill Lennart Käll inspirera studenter att skapa nätverk, visa mod och skapa sina egna unika möjligheter. – Jag blev fantastiskt glad när Karlstads universitet ringde. Jag känner mig ödmjuk, stolt och glad över att bli Årets alumn. Det känns väldigt hedrande, säger Lennart Käll.
2019-09-17
Handelshögskolans dag torsdag den 7 november blir både ett 10-års kalas och en inspirerande kunskapsdag. Årets föreläsare är Micael Dahlen, professor i ekonomi, Katarina Blom, psykolog och "klimatångestdoktorn" Helén Williams. Handelshögskolan vid Karlstads universitet firar 10-års jubileum i år. Därför blir Handelshögskolans dag 2019 både ett firande och en dag för inspiration och kunskap.
2019-09-10

Stefan Olsson i Skattenämnden

Nyheter » 2019-09-10
Stefan Olsson, professor i finansrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är från 1 juli ersättare i Skatterättsnämnden, avdelningen för indirekt skatt. Det är regeringen som utser ledamöter och ersättare och mandatperioden är fram till 30 juni 2022. Stefan Olsson utsågs till professor i finansrätt vid Karlstads universitet 2010 och var dessförinnan docent vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
2019-09-05
Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska inom ramen för ett intereggkonsortium analysera färdtjänstresor ur ett resenärsperspektiv. Satsningen finansieras av EU:s utvecklingsfond Interreg Baltic Sea Region. - Syftet med vårt projekt är att analysera resegrupper med olika former av funktionshinder och deras upplevda erfarenhet av befintliga färdtjänstresor, säger projektledare Per Echeverri, forskare vid CTF.
2019-08-16

De prisades av studenterna

Nyheter » 2019-08-16
Karlstad studentkår passade på att överraska några lärare som studenterna ville ge extra beröm vid vårterminens slut. "Hylla en lärare" hette kampanjen som pågick under hela våren och den 19 juni tillkännagavs resultatet på studentkårens Instagram. Både enskilda studenter och föreningar var välkomna att skicka in nomineringar via videor, som publicerades på kårens Instagram.
2019-07-11
Idag får 13 803 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en ökning med 2,7 procent jämfört med förra året och något större än ökningen för landet som helhet, som ligger på 1,5 procent jämfört med hösten 2018. Idag, den 11 juli, får de som sökt till utbildningar som startar i höst på landets högskolor och universitet besked om de har antagits, placerats som reserver eller strukits efter första urvalet.
2019-06-26
Nyligen arrangerades en av världens främsta konferenser inom tjänsteforskning, QUIS16, på Karlstads universitet. I programmet medverkade flera av forskningsfältets grundare som berättade hur allt började, gav värdefulla insikter och goda råd för fortsatt forskning och utveckling.
2019-06-26
Digitaliseringen och GDPR har gjort hantering av persondata allt mer krävande för många organisationer. Förra året anmäldes 2300 personuppgiftsincidenter till Datainspektionen, varav en fjärdedel gällde offentlig sektor. Förutom rättsliga och tekniska utmaningar finns också frågor om hur värde skapas med persondata, och inte minst på vems villkor.
2019-06-25
Resan genom vården för en patient, kan den förändras? Hur blir patienter bemötta och varför? I en ny doktorsavhandling har Josina Vink forskat om just patientresan och hur den kan förbättras. Hon menar att det inte bara är detaljerna som är viktiga för förändringen av patientresan, utan också hela strukturen kring vården, med normer, beteenden och regler. En stor del av den hjälp som patienter idag får på vårdcentraler kan lika gärna ges till patienten i hemmet.
2019-06-24
Du är just nu aktuell som "Klimatångestdoktorn" i P4 Värmland. Vad innebär det? - Ja, det stämmer. Jag kommer att medverka i flera avsnitt där vi behandlar olika typer av frågor som rör klimatet och vad vi som medborgare kan göra för att minska vår påverkan och därmed också få lite mindre ångest. Första avsnittet sändes redan i förra veckan, vad handlade det om? - Det handlade om koldioxidutsläpp och dess påverkan på klimatet.
2019-06-20
Tillsammans med näringslivet har Karlstads universitet beviljats forskningsmedel för två forskningsprojekt, TRUEdig och AMHiPP från KK-stiftelsen. Forskningsprojektet TRUEdig handlar om hur företag som utvecklar digitala tjänster för ökad personlig integritet kan öka användarens trygghet och känsla av egenmakt. Forskningsprojektet AMHIPP ska utveckla olika materials mikrostruktur för maximal stryka och hållbarhet. Det totala ekonomiska värdet av satsningarna uppgår till över 50 miljoner kronor.
2019-06-20
Jeanette Öhrström och Sandra Silander, läste sin sista termin på programmet webbutvecklare i våras. De fick Handelshögskolans uppdrag att åka på spaning till italienska Siena, för att se hur kommande samarbete och utbyte med universitetet där kan vara ur ett studentperspektiv. Här är deras intryck Om staden Siena är en mycket vacker medeltidsstad i Toscana, som jobbar starkt på att bevara sin arkitektur. Siena omringas av en stor mur som har nio portar in till staden.
2019-06-12
Development of Online Medical records and E-health services är det fullständiga namnet på DOME-konsortiet, ett forskningsinitiativ som startade när elektroniska patientjournaler blev tillgängliga på nätet. DOME är ett konsortium där forskare från Karlstads universitet, Karolinska Institutet, KTH, Lunds Universitet, Högskolan i Skövde, Uppsala universitet och Örebro universitet ingår.
2019-06-12
Perspektiv på projektledning heter den avslutande kursen på Handelshögskolans magisterprogram i projektledning. Och det är precis vad gästföreläsarna från olika företag och organisationer bidrar med. Vårens gästföreläsare var Magnus Henrichson, IT-chef på Löfbergs, och Andreas Stjärnhem, creative director på Sticky Beat.
2019-06-10
På Handelshögskolans dag i oktober förra året fick han SBAB:s resestipendium. Den 1 februari i år började han sin fyra månader långa vistelse i Laos. Albin Lundgren studerar på programmet Internationella affärer och har just kommit hem från sin praktik på The European Chamber of Commerce and Industry in Lao PDR (ECCIL). Från dryga 40 graders värme i Laos till ett lite svalare Sverige. Fortfarande är Albin Lundgren lite omtumlad och full av intryck.