Employees

Search results

15 results found

Carolina Camén Universitetslektor, phd, studierektor, ämnesföreträdare
Per Echeverri Universitetslektor, phd
Bo Enquist Senior professor
Markus Fellesson Universitetslektor, phd
Linda Fridberg Fakultetsadministratör, administrator
Patrik Gottfridsson Universitetslektor, phd
Lena Hansson Ekonom, fakultetsadministratör, administrator, fakultetsadministratör/prefektstöd, adjungerade, administratör och styrelsens sekreterare
Mikael Johnson Universitetslektor, programledare, associate professor
Niclas Kruger Universitetslektor, phd
Patrik Larsson Professor, dekan, dekanus
Sofia Molander Projektassistent, forskning
Lars E Olsson Forskare, associate professor, professor, ämnesföreträdare
Jörg Pareigis Universitetslektor, associate professor, programledare, enhetschef
Samuel Petros Sebhatu Associate professor, programledare, universitetslektor, universitetslektor och programledare
Lars Witell Professor, associate professor