Employees

Search results

179 results found

Kotaiba Aal Doktorand
Andrey Abadzhiev Doktorand
Ala Sarah Alaqra Universitetsadjunkt
Abdullah Almasri Universitetslektor, ämnesföreträdare
Berndt Andersson Universitetslektor
Christina M Andersson Universitetsadjunkt
Charlotta Andersson Fakultetsadministratör
Henrik Andersson Universitetsadjunkt, programledare
Jari Appelgren Universitetsadjunkt, studierektor
Jasenko Arsenovic Doktorand
Tove Askeröd Universitetsadjunkt
Annica Asp Doktorand
Jonas Axelsson Universitetslektor, programledare
Peter Bellström Universitetslektor
Karin Mannerstedt Berg Gästlärare
Linda Bergkvist Universitetslektor, programledare it-design
Henrik Bergman Universitetsadjunkt, programledare
Åsa Bergman Bruhn Forskarstuderande
Tommy Bergquist Universitetsadjunkt, ämneskoordinator, programledare, studierektor
Tuula Bergqvist Universitetslektor, programledare
Hans Björkman Adjungerad lärare
Johan Boucht Huvudhandledare för doktorand
Cindy Bråtenfeldt Samverkanskoordinator, universitetsadjunkt