Employees

Search results

24 results found

Ulla-Britt Ahnborg Lokalvårdare
Susanne Alm Lokalvårdare
Berit Andersson Lokalvårdskoordinator
Ann-Marie Augustsson Lokalvårdare
Kamilla Björling Lokalvårdare
Rosita Gustavsson Lokalvårdare
Anneli Kristoffersen Lokalvårdare
Laeiad Larsson Lokalvårdare
Maria Larsson Lokalvårdare
The Yen Leung Lokalvårdare
Birgitta Lång Lokalvårdskoordinator
Elisabeth Magnusson Lokalvårdare
Carola Melin Lokalvårdare
Unchalee Nordahl Lokalvårdare
Alex Nygren Lokalvårdare
Julia Nykvist Lokalvårdare
Anna Olsson Lokalvårdare
Karina Olsson Lokalvårdare
Carina Rosenberg Lokalvårdare
Elisabeth Törner Lokalvårdare
Dan Uhlin Skyddsombud teknisk service, vaktmästare
Hoai Vendel Lokalvårdare
Laila Westerling Lokalvårdare
Berit Ånesjö Enhetschef