Employees

Search results

9 results found

Ehsan Abshirini Universitetsadjunkt
Jan Alexandersson Universitetsadjunkt
Jan-Olov Andersson Universitetslektor, ämnesföreträdare, programledare
Louise Andersson Universitetsadjunkt
Uliana Danila Universitetsadjunkt, programledare
Kristina Eresund Universitetsadjunkt, programledare, studierektor
Jan Haas Universitetslektor, ämnesföreträdare
Emil Rehn Lärare
Malin Sandén Fakultetsadministratör