Employees

Search results

31 results found

Eva-Lena Andersson Internationell koordinator
Annelie Berglind Hälsopedagog
Stina Bergström Studie- och karriärvägledare
Sofie Buskqvist Studie- och karriärvägledare
Lisa Dalgren Studie- och karriärvägledare
Jenny Davidsson Universitetsadjunkt, kurator
Erik Diaz Milla Internationell faddersamordnare
Marita Edlund-Ericson Kurator campus ingesund
Eva Einarsdotter Studie- och karriärvägledare
Eva Hallgren Studie- och karriärvägledare
Aleksandra Jensen Studie- och karriärvägledare
Stefan Kaasalainen Studie- och karriärvägledare
Ellinor Klockare Internationell koordinator
Birgitta Lindell Studie- och karriärvägledare
Elin Ljunggren Internationell koordinator
Candida MacKenzie Internationell koordinator
Monica Naeser Kurator
Maria Nilsson Internationell koordinator
Eva Ohlin Universitetsadjunkt, kurator
Fredrik Olsson Studie- och karriärvägledare
Britt Ovlien-Säll Enhetschef
Salome Persson Studie- och karriärvägledare
Maria Rundberget Studie- och karriärvägledare
Elisabeth Sandlund Studie- och karriärvägledare
Evelina Segerdahl Studie- och karriärvägledare