Kalendarium

Hur kan vi främja forskning och innovation för en grön omställning med skogen som resurs? Det är utgångspunkten projektet Ingoskog - Innovation för grön omställning i skogen. I projektet samarbetar norska och svenska forskare och praktiker. Projektet tar utgångspunkt i skogen som resurs för en hållbar grön omställning av samhället. Det handlar bland annat om att ta fram verktyg och metoder för att göra skogens resurser och värden synliga samt att utveckla en hållbar besöksnäring i skogsområden.
Hur kan vi främja forskning och innovation för en grön omställning med skogen som resurs? Det är utgångspunkten projektet Ingoskog - Innovation för grön omställning i skogen. I projektet samarbetar norska och svenska forskare och praktiker. Projektet tar utgångspunkt i skogen som resurs för en hållbar grön omställning av samhället. Det handlar bland annat om att ta fram verktyg och metoder för att göra skogens resurser och värden synliga samt att utveckla en hållbar besöksnäring i skogsområden.
Hur kan vi främja forskning och innovation för en grön omställning med skogen som resurs? Det är utgångspunkten projektet Ingoskog - Innovation för grön omställning i skogen. I projektet samarbetar norska och svenska forskare och praktiker. Projektet tar utgångspunkt i skogen som resurs för en hållbar grön omställning av samhället. Det handlar bland annat om att ta fram verktyg och metoder för att göra skogens resurser och värden synliga samt att utveckla en hållbar besöksnäring i skogsområden.
CTF Planning Days Will be held via zoom on August 20th More information will be posted soon.    
CTF Planning Days Will be held via zoom on August 20th More information will be posted soon.    
Vi smygstartar höstterminen med olika aktiviteter i och utanför biblioteket, speciellt för dig som är ny vid Karlstads universitet. Mer information kommer senare, tills dess kan du läsa mer genom att klicka på länken. Välkommen!
Vi smygstartar höstterminen med olika aktiviteter i och utanför biblioteket, speciellt för dig som är ny vid Karlstads universitet. Mer information kommer senare, tills dess kan du läsa mer genom att klicka på länken. Välkommen!
Daniel Ekbåge försvarar sin doktorsavhandling "Process modelling in pulp and paper manufacture - Application studies with aspects of energy efficiency and product quality". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Birgitta Engberg, docent, opponent, Mittuniversitetet Johan Carlson, professor, betygsnämnd, Luleå tekniska universitet Simon Harvey, professor, betygsnämnd, Chalmers tekniska högskola Karin Granström, docent, betygsnämnd, Karlstads unviversitet Upplysningar Lars Nilsson,
Daniel Ekbåge försvarar sin doktorsavhandling "Process modelling in pulp and paper manufacture - Application studies with aspects of energy efficiency and product quality". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Birgitta Engberg, docent, opponent, Mittuniversitetet Johan Carlson, professor, betygsnämnd, Luleå tekniska universitet Simon Harvey, professor, betygsnämnd, Chalmers tekniska högskola Karin Granström, docent, betygsnämnd, Karlstads unviversitet Upplysningar Lars Nilsson,
Daniel Ekbåge försvarar sin doktorsavhandling "Process modelling in pulp and paper manufacture - Application studies with aspects of energy efficiency and product quality". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Birgitta Engberg, docent, opponent, Mittuniversitetet Johan Carlson, professor, betygsnämnd, Luleå tekniska universitet Simon Harvey, professor, betygsnämnd, Chalmers tekniska högskola Karin Granström, docent, betygsnämnd, Karlstads unviversitet Upplysningar Lars Nilsson,
Subscribe to Kalendarium