Kalendarium

Stina Gårlin försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete "Du och Jag. Dialogiska möten kring text i resursskolans klassrum" Doktorsavhandling Gårlin 2021:17 Avhandlingen handlar om följande (ur baksidestexten):  ”Denna avhandling handlar om literacypraktiker i en resursskola år 7-9 för elever med diagnos inom Autismspektrum (AST).
Är du intresserad av utbytesstudier? Kom på ett av våra måndagsmöten så berättar vi mer! Ta med din lunchlåda och få information om dina möjligheter att studera utomlands. Måndagar v. 36-45 Tid: 12.15-13.00 Lokal: Zoom https://kau-se.zoom.us/j/66926531838 Ta gärna med matlådan och ät under tiden som du lyssnar. UTBYTESSTUDIER TAR DIG LÄNGRE - NU OCH I FRAMTIDEN  
Kanske tycker du också att det är svårt att få till en bra dygnsrytm och att komma igång med att skriva studieuppgifter i tid? På skrivhandledningen träffar vi dagligen många studenter som upplever att de känner sig ensamma i sina studier, att det är svårt att lära känna sina studiekamrater och lärare.
Kanske tycker du också att det är svårt att få till en bra dygnsrytm och att komma igång med att skriva studieuppgifter i tid? På skrivhandledningen träffar vi dagligen många studenter som upplever att de känner sig ensamma i sina studier, att det är svårt att lära känna sina studiekamrater och lärare.
Grace Yuanyuan Zhu försvarar sin doktorsavhandling i engelska "Biblical allusion in three Charles Dickens condition-of-England novels". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Dominic Rainsford, opponent, professor, Århus universitet, Danmark Virginia Langum, betygsnämnd, professor, Umeå universitet Giles Whiteley, betygsnämnd, professor, Stockholms universitet Cecilia Wadsö-Lecaros, betygsnämnd, docent, Lunds universitet Upplysningar Josefin Rönnqvist Telefon: 054-700 1570 E-po
Andreas Borg försvarar sin licentiatuppsats i pedagogiskt arbete ”Designing for the incorporation of programming in mathematical education - Programming as an instrument for mathematical problem solving”. Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Chantal Buteau, opponent, professor, Brock University Upplysningar Cathrine Andersson Busch Telefon: 076 002 4862 E-post: cathrine.andersson-busch@kau.se Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin kommer licentiatseminariet att ske via
Gustav Stenseke Arup försvarar sin doktorsavhandling i juridik - allmän rättslära "Entangled law - A study of the entanglement of wolves, humans, and law in the landscape" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Vito De Lucia, opponent, professor, Centre for the Law of the Sea, Tromsø David Langlet, betygsnämnd, professor, Göteborgs universitet Ari Hirvonen,betygsnämnd, adjungerad professor, Helsinki universitet Erica Von Essen, betygsnämnd, docent, SLU Upplysningar Catarina Rohli
Ska du söka utbytesstudier inför höstterminen 2022 men känner dig lite osäker på hur själva ansökan ska göras, eller har du fastnat vid någon del i ansökan? Delta då i vår workshop där vi går igenom ansökan steg för steg och svarar på frågor. Alla deltagare bör ha kollat upp lämpliga lärosäten innan workshopen för att kunna påbörja själva ansökan. Tid: Tisdag 9/11 kl. 12.15 Plats: Zoom https://kau-se.zoom.us/j/66926531838 Välkommen!
Den 8:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Karlstad universitet 24-25 november 2021 Tillsammans förnyar och förbättrar vi Sveriges ingenjörsutbildningar inför framtidens utmaningar. Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar är en nationell konferens för ingenjörsutbildning på högskolor och universitet.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Subscribe to Kalendarium