Kalendarium

Anna-Karin Olsson försvarar sin doktorsavhandling i psykologi, "Functional capacity as a predictor of everyday functioning in patients with schizophrenia Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Torill Ueland, opponent, Associate professor, Division of Mental Health and Addiction, Oslo University Hospital and Department of Psychology, University of Oslo Jan-Åke Jansson, betygsnämnd, docent, Lunds universitet Håkan Nyman, betygsnämnd, medicine doktor, Karolinska nstitutet Marie-Louis
Vid ett offentligt seminarium lägger Sara Wahlberg fram sin licentiatuppsats i kemi - inriktning didaktik "Teaching and Learning Protein Synthesis through Domain-Specific Language in Upper Secondary Education". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Marcus Hammann, professor, extern granskare och medbedömare, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Tyskland Upplysningar Thomas Nilsson, professor E-post: thomas.nilsson@kau.se Pia Eriksson, utvecklingsingenjör E-post: pia.erikss
Kristin Gullberg Ungerberg försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, "Flytande inflytande - affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Karin Hultman, opponent, doktor, Stockholms universitet Pia Williams, betygsnämnd, professor, Göteborgs universitet Anette Emilsson, betygsnämnd, docent, Linnéuniversitetet Marie Tanner, betygsnämnd, docent, Karlstads universitet   Upplysningar Catherine Andersson Busch Telefon: 05
Svårt med koncentration och fokus? Med kroppen som utgångspunkt över vi på att bli mer närvarande och trygga i oss själva. Anmälan gäller fyra tillfällen. Datum och tid: Start: 5/3 därefter 12/3, 19/3, 26/3. Kl. 15.00-16.00  Plats: 3C 304, Studenthälsan frågor?: jenny.davidsson@kau.se
Lär dig hantera din osäkerhet i att framträda genom att öva i en trygg miljö. Anmälan gäller alla fem tillfällen. Datum och tid: kl. 15.15-17.15 Start 13/3 därefter 20/3, 27/3, 3/4 och 10/4 Plats: 3C 304, Studenthälsan frågor?: monica.naeser@kau.se
Mindfulness drop-in, ingen anmälan krävs. Datum och tid: Start: 2/4 därefter varje tisdag t.o.m 21/5 Kl. 15.30-16.00  Plats: 3C 304, Studenthälsan frågor?: jenny.davidsson@kau.se
Välkommen till Includekonferensen vid Karlstads universitet den 14-16 maj 2019. Konferensens tema är "Breddat deltagande och digitalisering". Include är ett nationellt nätverk av lärosäten i Sverige som arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande.
Prenumerera på Kalendarium