Symposium om Selma Lagerlöf- första kvinnan i Svenska Akademien 1914

 2014-10-16