Sören Dalevi ny biskop i Karlstads stift

 2016-04-28