Pionjär inom musikbranschen blir hedersdoktor

 2020-05-08