Karlstads universitet får rätt att utfärda juristexamen

 2017-03-08