Förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund saknas

 2019-04-25