Barn till arbetslösa högutbildade hoppar ofta av gymnasiet

 2016-10-24