Akademisk högtid firas i mellanrummet

 2018-10-03