Sommarforskarskolan blir experimentkollo som leds av gymnasieelever

 2024-05-02