Sjusköterskestudent smittad av Covid-19 vid VFU

 2020-06-10