Paracetamol under graviditeten kan leda till försämrad språkutveckling hos barn/Acetaminophen Use During Pregnancy Associated With Elevated Rate of Language Delay in Girls

 2018-01-10