Matematisk modell ska beskriva flödet i tunna heterogena skikt

 2018-11-30