Karlstads universitet bidrar till utveckling av smarta elnät i Afrika

 2017-04-21