Forskarstudenter agerade rådgivare i internationell cybersäkerhet

 2017-04-24