Exponering för perfluorerade kemikalier under graviditet kan kopplas till lägre födelsevikt

 2019-12-17