Tips på ny avhandling om svårigheten att överföra kunskap från utvecklingsprojekt

 2018-01-18