Nätverksträff Chefer och 1e socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd