Seminarie: Att forma vägen till en klimatanpassad framtid - en studie om SMHIs workshopverktyg Framtidsbilder