Nina Kilbrink

 
Docent i pedagogiskt arbete, doktor i teknikens didaktik/materialteknik med inriktning mot didaktik