Kjerstin Almqvist

 
adj professor i medicinsk psykologi