Nyheter

 • 2019-03-15

  Ny tidskrift om Sömn och Hälsa

  Den 15 mars är det internationella sömndagen och lagom till den kommer den nystartade tidskriften Sömn och Hälsa ut med sitt premiärnummer. Annika Norell Clarke skriver där om svenska tonåringars sömn: (o)vanor, ohälsa och oro.

  Mellan 2015-2017 arbetade Annika Norell Clarke som postdoktor vid Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH) vid Karlstads universitet. Hennes främsta uppdrag var att analysera ungas sömn utifrån två stora svenska databaser. Annikas artikel i Sömn och Hälsa summerar forskningen från de tre artiklar om sömn som tillkom under den här perioden.

 • 2018-11-26

  Ungdomar mår bättre av att träna i idrottsföreningar

  Ungdomar som är fysiskt aktiva i idrottsföreningar mår bättre än de som inte tränar regelbundet och även de som idrottar mer individuellt. Det visar en doktorsavhandling från Karlstads universitet av Annette Løvheim Kleppang med undersökningar gjorda bland 15-16-åringar i Norge.

  Psykiska hälsoproblem har på senare tid ökat hos ungdomar i Norge samtidigt som det finns en oro för mer stillasittande och fysisk inaktivitet. Tidigare forskning om kopplingen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa rör mestadels vuxna. Annette Løvheim Kleppang har undersökt detta samband närmare i sin avhandling ”Psykisk hälsa och fysisk aktivitet under ungdomsåren”, som hon försvarade vid disputation i september.

 • 2018-09-18

  Disputation om fysisk aktivitet och psykisk hälsa

  Annette Løvheim Kleppang försvarade fredagen den 14 september sin doktorsavhandling ”Psykisk hälsa och fysisk aktivitet under ungdomsåren”.

  Avhandlingen studerar sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa bland norska ungdomar i åldrarna 15–16 år.

  Annette Løvheim Kleppang har varit doktorand i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och är anställd vid Högskolan i Innlandet, Norge. Under sin tid som doktorand har hon också varit knuten till Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet, där hon haft sin huvudhandledare Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för centrumet.

 • 2018-06-21

  Om skärmar och sömnproblem under Almedalsveckan

  Forskning visar att barn och ungdomars mediavanor och livsstil leder till ökad ohälsa. Torsdagen den 5 juli arrangeras seminariet ”Dags att låta skärmarna sova – Om sömnproblem, näthat och övervikt”, där Annika Norell Clarke vid Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, medverkar i en diskussionspanel.

  Ständig uppkoppling och kort sömnlängd leder till ökad trötthet, sämre trivsel i skolan och övervikt. Mobbing på skolgården övergår till näthat, som är svårare att upptäcka. Vems är ansvaret och vad måste vi göra?

  ”Fear of Missing Out”
  Med mobiler och andra teknologiska plattformar är ungdomar ständigt tillgängliga för varandra på ett sätt som inte fanns för tio, femton år sedan. Ett nytt fenomen är ”Fear of Missing Out”, en benägenhet att vara ständigt uppkopplad och uppdaterad i vad som sker på sociala medier runt om i världen.

 • 2018-04-25

  Beror psykisk ohälsa på telefoner och sociala medier?

  Programmet Vetenskapens värld på SVT handlade 23 april om Ungas psykiska ohälsa. Det tog upp frågan om användningen av smartphones och sociala medier ligger bakom att allt fler unga mår dåligt. Curt Hagquist, professor och föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, var en av de som intervjuades.

  Fler och fler unga känner oro och ångest samtidigt som smartphones och sociala medier används mer och mer. Frågan är om telefonerna verkligen är orsaken.

  Smartphonegenerationen
  Den amerikanske forskaren Jean Twenge har forskat om generationen som växt upp med och lever med en smartphone. Den skiljer sig från tidigare generationer: de läser betydligt färre böcker och tidningar, jobbar mindre och lägger mindre tid på att träffa andra människor. Men framför allt har de en väsentligt sämre psykisk hälsa än tidigare generationer och hon menar att det har ett samband.

 • 2018-03-15

  Internationella sömndagen ramar in forskning

  Idag, den 16 mars, är det den internationella sömndagen. Sömn är som bekant ett grundläggande behov för oss människor för att fungera i tillvaron. Men vad händer när det inte går att sova och vilken hjälp går att få? Två forskare vid Karlstads universitet har fått medel av Landstinget i Värmland för att forska kring bland annat sömnlöshet som tyvärr kommit att bli ett mycket vanligt problem.

  Maria Tillfors, professor i klinisk psykologi och Annika Norell Clarke, sömnforskare vid Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, samt deras doktorand Daniel Wallsten kommer under hösten 2018 att samarbeta i ett forskningsprojekt med primärvården inom Landstinget i Värmland och Örebro universitet.