Nyheter

 • 2020-07-06

  Curt Hagquist i Fortes Fokus om coronapandemin

  Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har låtit ett antal forskare sammanfatta sin forskning med koppling till coronapandemin. Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet, är en av forskarna som bidrar till kunskapsöversikten.

  Coronakrisens långsiktiga konsekvenser är svåra att förutse och kunskapsbehovet är stort. Många frågor saknar ännu svar, men existerande kunskap kan ändå vara vägledande. Därför har Forte i en serie korta skrifter låtit forskare sammanfatta sin forskning med koppling till coronapandemin. Forskarna ansvarar för urval och presentation av forskningen och serien heter Forte Fokus. Nyligen publicerades fyra Forte Fokus inom två områden: barn och unga samt äldre.

  Curt Hagquist är en av forskarna som bidrar och har skrivit om vilka effekter coronakrisen kan få för ungas psykiska hälsa.

 • 2020-05-14

  CFBUPH:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019 - FORTSATT HÖG PRODUKTIVITET

  CFBUPH firade i fjol tio framgångsrika år under vilka CFBUPH steg för steg utvecklats i riktning mot ett nationellt och internationellt slagkraftigt forskningscentrum, med en stark bas i Värmland.

  Jubileumsåret 2019 präglades av den stora forskningskonferensen i juni och av fortsatt hög vetenskaplig produktivitet vilket framgår av verksamhetsberättelsen för 2019 som i dagarna blivit klar.

  - CFBUPH:s framgångar öppnar möjligheter att växla upp till en ny och högre nivå, med nya utmaningar. Den framtidsanalys som GIO:s rådgivare gjort indikerar att CFBUPH har goda förutsättningar att även framdeles attrahera externa forskningsmedel, säger CFBUPH:s föreståndare, professor Curt Hagquist.

 • 2019-12-20

  Ökande psykisk ohälsa i fokus vid rundabordssamtal

  Socialminister Lena Hallengren kallade nyligen till ett rundabordssamtal om den ökande psykiska ohälsan bland unga. Curt Hagquist, föreståndare för CFBUPH, var en av de kallade.

  I maj 2019 besökte socialminister Lena Hallengren Karlstads universitet och CFBUPH för en diskussion om ungas psykiska hälsa och vikten av att förbättra kunskapsöverföringen mellan akademi och samhälle. Bland annat nämndes att den nationella studien bland elever i årskurserna 6-9 som genomfördes 2009 behöver göras igen.

  Kunskaperna om hur hälsan i olika ungdomsgrupper förändras över tid behöver stärkas. Det finns även socioekonomiska skillnader som behöver utforskas närmare.

 • 2019-05-10

  Ungas psykiska hälsa i fokus vid ministerbesök

  Igår besökte socialminister Lena Hallengren Karlstads universitet, där hon mötte Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa. Diskussionen handlade bland annat om vikten av att återuppta viktig forskning på området och förbättra kunskapsöverföringen mellan akademi och samhälle.

  Socialministern besökte Karlstad för att träffa aktörer inom hälso- och sjukvård, men också för att besöka Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, CFBUPH, vid Karlstad universitet. Ämnet för dagen var just barns och ungas psykiska hälsa och den forskning som pågår vid CFBUPH.

 • 2019-04-29

  Här är CFBUPHs fjärde styrelse

  Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH) har fått en ny styrelse – den fjärde i ordningen sedan CFBUPH bildades 2009.

  - Ett forskningscentrum som CFBUPH är särskilt viktigt i en tid när ungas psykiska ohälsa ökar och utmaningarna är många i det förebyggande arbetet. Det är därför angeläget att CFBUPH ges en långsiktig ekonomisk finansiering, säger styrelsens ordförande Erland Hjelmquist, professor emeritus i psykologi vid Göteborgs universitet och tidigare chef för forskningsrådet Forte.

 • 2019-03-25

  TV-inslag från Forum Värmland om ungas psykiska ohälsa

  - Den psykiska ohälsan hos unga har fortsatt att öka. Globalt sett är det en av vår tids största utmaningar, säger Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap, en av föreläsarna vid Forum Värmland 2019. Föreläsningarna vid konferensen spelades in och går att se i Kunskapskanalen.

  Vid konferensen som anordnades den 14 februari i samverkan mellan Region Värmland och Karlstads universitet presenterades ny forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Curt Hagquist talade om konsekvenser av psykisk ohälsa hos ungdomar.

  - Vi vet att ungas psykiska hälsa har försämrats, men fortfarande vet vi alltför lite om orsakerna, säger Curt Hagquist.