Nyheter

 • 2019-12-20

  Ökande psykisk ohälsa i fokus vid rundabordssamtal

  Socialminister Lena Hallengren kallade nyligen till ett rundabordssamtal om den ökande psykiska ohälsan bland unga. Curt Hagquist, föreståndare för CFBUPH, var en av de kallade.

  I maj 2019 besökte socialminister Lena Hallengren Karlstads universitet och CFBUPH för en diskussion om ungas psykiska hälsa och vikten av att förbättra kunskapsöverföringen mellan akademi och samhälle. Bland annat nämndes att den nationella studien bland elever i årskurserna 6-9 som genomfördes 2009 behöver göras igen.

  Kunskaperna om hur hälsan i olika ungdomsgrupper förändras över tid behöver stärkas. Det finns även socioekonomiska skillnader som behöver utforskas närmare.

 • 2019-05-10

  Ungas psykiska hälsa i fokus vid ministerbesök

  Igår besökte socialminister Lena Hallengren Karlstads universitet, där hon mötte Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa. Diskussionen handlade bland annat om vikten av att återuppta viktig forskning på området och förbättra kunskapsöverföringen mellan akademi och samhälle.

  Socialministern besökte Karlstad för att träffa aktörer inom hälso- och sjukvård, men också för att besöka Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, CFBUPH, vid Karlstad universitet. Ämnet för dagen var just barns och ungas psykiska hälsa och den forskning som pågår vid CFBUPH.

 • 2019-04-29

  Här är CFBUPHs fjärde styrelse

  Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH) har fått en ny styrelse – den fjärde i ordningen sedan CFBUPH bildades 2009.

  - Ett forskningscentrum som CFBUPH är särskilt viktigt i en tid när ungas psykiska ohälsa ökar och utmaningarna är många i det förebyggande arbetet. Det är därför angeläget att CFBUPH ges en långsiktig ekonomisk finansiering, säger styrelsens ordförande Erland Hjelmquist, professor emeritus i psykologi vid Göteborgs universitet och tidigare chef för forskningsrådet Forte.

 • 2019-03-25

  TV-inslag från Forum Värmland om ungas psykiska ohälsa

  - Den psykiska ohälsan hos unga har fortsatt att öka. Globalt sett är det en av vår tids största utmaningar, säger Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap, en av föreläsarna vid Forum Värmland 2019. Föreläsningarna vid konferensen spelades in och går att se i Kunskapskanalen.

  Vid konferensen som anordnades den 14 februari i samverkan mellan Region Värmland och Karlstads universitet presenterades ny forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Curt Hagquist talade om konsekvenser av psykisk ohälsa hos ungdomar.

  - Vi vet att ungas psykiska hälsa har försämrats, men fortfarande vet vi alltför lite om orsakerna, säger Curt Hagquist.

 • 2019-03-15

  Ny tidskrift om Sömn och Hälsa

  Den 15 mars är det internationella sömndagen och lagom till den kommer den nystartade tidskriften Sömn och Hälsa ut med sitt premiärnummer. Annika Norell Clarke skriver där om svenska tonåringars sömn: (o)vanor, ohälsa och oro.

  Mellan 2015-2017 arbetade Annika Norell Clarke som postdoktor vid Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH) vid Karlstads universitet. Hennes främsta uppdrag var att analysera ungas sömn utifrån två stora svenska databaser. Annikas artikel i Sömn och Hälsa summerar forskningen från de tre artiklar om sömn som tillkom under den här perioden.

 • 2019-03-07

  Vårdcentraler genomför sömnskola med psykologstudenter

  Har du svårt att sova ibland? Det är du inte ensam om. Sömnsvårigheter kan bero på många saker men går ofta att påverka med ändrade vanor och nya tankesätt. För att komma till bukt med sömnproblem på ett tidigt stadium erbjuder Vårdcentralen Kronoparken och Forshaga vårdcentral, Region Värmland och studenter på psykologprogrammet vid Karlstads universitet en sömnskola.

  Samarbetet mellan psykologprogrammet och primärvården ger dubbel vinst. Studenterna får möjlighet till praktisk träning, samtidigt som Vårdcentralen Kronoparken och Forshaga vårdcentral kan bemöta sina patienter med preventiv vård som är förankrad i forskningen.