Nyheter

 • 2019-03-25

  TV-inslag från Forum Värmland om ungas psykiska ohälsa

  - Den psykiska ohälsan hos unga har fortsatt att öka. Globalt sett är det en av vår tids största utmaningar, säger Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap, en av föreläsarna vid Forum Värmland 2019. Föreläsningarna vid konferensen spelades in och går att se i Kunskapskanalen.

  Vid konferensen som anordnades den 14 februari i samverkan mellan Region Värmland och Karlstads universitet presenterades ny forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Curt Hagquist talade om konsekvenser av psykisk ohälsa hos ungdomar.

  - Vi vet att ungas psykiska hälsa har försämrats, men fortfarande vet vi alltför lite om orsakerna, säger Curt Hagquist.

 • 2019-03-15

  Ny tidskrift om Sömn och Hälsa

  Den 15 mars är det internationella sömndagen och lagom till den kommer den nystartade tidskriften Sömn och Hälsa ut med sitt premiärnummer. Annika Norell Clarke skriver där om svenska tonåringars sömn: (o)vanor, ohälsa och oro.

  Mellan 2015-2017 arbetade Annika Norell Clarke som postdoktor vid Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH) vid Karlstads universitet. Hennes främsta uppdrag var att analysera ungas sömn utifrån två stora svenska databaser. Annikas artikel i Sömn och Hälsa summerar forskningen från de tre artiklar om sömn som tillkom under den här perioden.

 • 2019-03-07

  Vårdcentraler genomför sömnskola med psykologstudenter

  Har du svårt att sova ibland? Det är du inte ensam om. Sömnsvårigheter kan bero på många saker men går ofta att påverka med ändrade vanor och nya tankesätt. För att komma till bukt med sömnproblem på ett tidigt stadium erbjuder Vårdcentralen Kronoparken och Forshaga vårdcentral, Region Värmland och studenter på psykologprogrammet vid Karlstads universitet en sömnskola.

  Samarbetet mellan psykologprogrammet och primärvården ger dubbel vinst. Studenterna får möjlighet till praktisk träning, samtidigt som Vårdcentralen Kronoparken och Forshaga vårdcentral kan bemöta sina patienter med preventiv vård som är förankrad i forskningen.

 • 2018-11-26

  Ungdomar mår bättre av att träna i idrottsföreningar

  Ungdomar som är fysiskt aktiva i idrottsföreningar mår bättre än de som inte tränar regelbundet och även de som idrottar mer individuellt. Det visar en doktorsavhandling från Karlstads universitet av Annette Løvheim Kleppang med undersökningar gjorda bland 15-16-åringar i Norge.

  Psykiska hälsoproblem har på senare tid ökat hos ungdomar i Norge samtidigt som det finns en oro för mer stillasittande och fysisk inaktivitet. Tidigare forskning om kopplingen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa rör mestadels vuxna. Annette Løvheim Kleppang har undersökt detta samband närmare i sin avhandling ”Psykisk hälsa och fysisk aktivitet under ungdomsåren”, som hon försvarade vid disputation i september.

 • 2018-09-18

  Disputation om fysisk aktivitet och psykisk hälsa

  Annette Løvheim Kleppang försvarade fredagen den 14 september sin doktorsavhandling ”Psykisk hälsa och fysisk aktivitet under ungdomsåren”.

  Avhandlingen studerar sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa bland norska ungdomar i åldrarna 15–16 år.

  Annette Løvheim Kleppang har varit doktorand i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och är anställd vid Högskolan i Innlandet, Norge. Under sin tid som doktorand har hon också varit knuten till Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet, där hon haft sin huvudhandledare Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för centrumet.

 • 2018-06-21

  Om skärmar och sömnproblem under Almedalsveckan

  Forskning visar att barn och ungdomars mediavanor och livsstil leder till ökad ohälsa. Torsdagen den 5 juli arrangeras seminariet ”Dags att låta skärmarna sova – Om sömnproblem, näthat och övervikt”, där Annika Norell Clarke vid Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, medverkar i en diskussionspanel.

  Ständig uppkoppling och kort sömnlängd leder till ökad trötthet, sämre trivsel i skolan och övervikt. Mobbing på skolgården övergår till näthat, som är svårare att upptäcka. Vems är ansvaret och vad måste vi göra?

  ”Fear of Missing Out”
  Med mobiler och andra teknologiska plattformar är ungdomar ständigt tillgängliga för varandra på ett sätt som inte fanns för tio, femton år sedan. Ett nytt fenomen är ”Fear of Missing Out”, en benägenhet att vara ständigt uppkopplad och uppdaterad i vad som sker på sociala medier runt om i världen.