Nyheter

 • 2021-02-12

  Hallå där Gisela Priebe, professor i psykologi och ny på Karlstads universitet..

  … du kommer bland annat att ta dig an utvecklingen av forskning om psykisk hälsa hos barn och unga. Vad handlar det om?

  - Jag kommer närmast från Lunds universitet, institutionen för psykologi, där jag förutom forskning även ägnat mig åt undervisning på psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet. Jag började på Karlstads universitet den 1 februari och har redan hunnit tjuvstarta lite under januari. Vi hade bland annat ett uppstartsmöte för ett par veckor sedan med ett 20-tal forskare inom främst psykologi och folkhälsovetenskap vid universitetet. Det var roligt och intressant att träffas och höra vad var och en forskar om.

 • 2020-10-21

  CFBUPH tar paus som centrumbildning

  CFBUPH pausas som centrumbildning vid Karlstads universitet och en nysatsning på forskningsområdet väntar. Just nu rekryteras en ny professor efter tidigare föreståndaren Curt Hagquist, som valt att lämna Karlstads universitet för en anställning vid ett annat lärosäte.

  Curt Hagquist, tidigare föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa och professor i folkhälsovetenskap, slutade vid Karlstads universitet den 30 september. Han var initiativtagare till CFBUPH, som bildades 2009.
  För närvarande är föreståndartjänsten vakant och det pågår rekrytering av en ny professor, samtidigt som en utveckling av forskningsområdet planeras.

 • 2020-07-06

  Curt Hagquist i Fortes Fokus om coronapandemin

  Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har låtit ett antal forskare sammanfatta sin forskning med koppling till coronapandemin. Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet, är en av forskarna som bidrar till kunskapsöversikten.

  Coronakrisens långsiktiga konsekvenser är svåra att förutse och kunskapsbehovet är stort. Många frågor saknar ännu svar, men existerande kunskap kan ändå vara vägledande. Därför har Forte i en serie korta skrifter låtit forskare sammanfatta sin forskning med koppling till coronapandemin. Forskarna ansvarar för urval och presentation av forskningen och serien heter Forte Fokus. Nyligen publicerades fyra Forte Fokus inom två områden: barn och unga samt äldre.

  Curt Hagquist är en av forskarna som bidrar och har skrivit om vilka effekter coronakrisen kan få för ungas psykiska hälsa.

 • 2020-05-14

  CFBUPH:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019 - FORTSATT HÖG PRODUKTIVITET

  CFBUPH firade i fjol tio framgångsrika år under vilka CFBUPH steg för steg utvecklats i riktning mot ett nationellt och internationellt slagkraftigt forskningscentrum, med en stark bas i Värmland.

  Jubileumsåret 2019 präglades av den stora forskningskonferensen i juni och av fortsatt hög vetenskaplig produktivitet vilket framgår av verksamhetsberättelsen för 2019 som i dagarna blivit klar.

  - CFBUPH:s framgångar öppnar möjligheter att växla upp till en ny och högre nivå, med nya utmaningar. Den framtidsanalys som GIO:s rådgivare gjort indikerar att CFBUPH har goda förutsättningar att även framdeles attrahera externa forskningsmedel, säger CFBUPH:s föreståndare, professor Curt Hagquist.

 • 2019-12-20

  Ökande psykisk ohälsa i fokus vid rundabordssamtal

  Socialminister Lena Hallengren kallade nyligen till ett rundabordssamtal om den ökande psykiska ohälsan bland unga. Curt Hagquist, föreståndare för CFBUPH, var en av de kallade.

  I maj 2019 besökte socialminister Lena Hallengren Karlstads universitet och CFBUPH för en diskussion om ungas psykiska hälsa och vikten av att förbättra kunskapsöverföringen mellan akademi och samhälle. Bland annat nämndes att den nationella studien bland elever i årskurserna 6-9 som genomfördes 2009 behöver göras igen.

  Kunskaperna om hur hälsan i olika ungdomsgrupper förändras över tid behöver stärkas. Det finns även socioekonomiska skillnader som behöver utforskas närmare.

 • 2019-05-10

  Ungas psykiska hälsa i fokus vid ministerbesök

  Igår besökte socialminister Lena Hallengren Karlstads universitet, där hon mötte Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa. Diskussionen handlade bland annat om vikten av att återuppta viktig forskning på området och förbättra kunskapsöverföringen mellan akademi och samhälle.

  Socialministern besökte Karlstad för att träffa aktörer inom hälso- och sjukvård, men också för att besöka Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, CFBUPH, vid Karlstad universitet. Ämnet för dagen var just barns och ungas psykiska hälsa och den forskning som pågår vid CFBUPH.