Nyheter

 • 2018-02-06

  Hallå där, Curt Hagquist, som forskar om psykisk ohälsa bland unga...

  ... i går satt du i SVT:s morgonstudio och imorgon är du inbjuden att delta i ett panelsamtal på konferensen Psykisk (O)Hälsa – Samhällets barn & unga i Stockholm. Det gemensamma temat är den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga.

  SVT rapporterade om siffror från Socialstyrelsen som visar att den psykiska ohälsan bland unga har ökat, och den ökar mer i Sverige än i våra nordiska grannländer. Speciellt unga kvinnor drabbas.

 • 2017-10-02

  Sömncoacher för bebisar - Annika Norell Clarke i P4 Värmland

  Annika Norell-Clarke har återigen hörts i radio, den här gången om sömncoacher för bebisar.

  Här nedan kan du lyssna på intervjun.

  Annika är anställd som postdoktor vid CFBUPH, Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, där hon forskar om ungdomars psykiska hälsa och hälsobeteenden, främst i relation till sömn.

 • 2017-08-31

  Barn i växelvis boende är mindre stressade

  Det är större risk att barn som bor enbart hos den ena föräldern upplever hög stress, jämfört med de barn som bor växelvis hos båda föräldrarna efter en separation. Detta oavsett om föräldrarna bråkar mycket, eller om barnet kommer dåligt överens med någon av föräldrarna. Det visar en ny studie av Jani Turunen, Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, CFBUPH, och Stockholms universitet.

  – Förklaringen kan ligga i att barn som är borta större delen av tiden från den ena föräldern förlorar resurser i form av släkt, vänner och pengar. Tidigare forskning har också visat att barn kan oroa sig för den förälder som de träffar sällan, vilket kan göra dem mer stressade, berättar Jani Turunen, forskare i demografi vid CFBUPH samt vid Stockholms universitet.

 • 2017-06-21

  Annika Norell-Clarke om sommarsömn i P4 Värmland

  Påverkar ljuset vår sömn? Annika Norell-Clarke, doktor i psykologi vid CFBUPH, medverkade i Förmiddag i P4 Värmland och pratade om sömn nu när dagarna är som längst och nätterna är som kortast.

  Idag, den 21 juni, är det sommarsolståndet som är årets längsta dag. Enligt forskning sover vi mindre när det är fler ljusa timmar på dygnet och vi sover mer när det är fler mörka timmar. Skillnaderna är inte så stora och hur vi hanterar det beror på hur känsliga vi är. Det stora flertalet av oss upplever att vi mår bättre på sommaren när det är ljust ute.

  Det finns en tendens att vi vänder på dygnet under semestern och är vaken lite senare och sover lite längre på morgonen. Även här är det individuellt hur man kan variera sin dygnsrytm.

 • 2017-06-19

  CFBUPH ger metodstöd till Nationell Patientenkät

  Vikande svarsfrekvens är en av anledningarna till att Nationell Patientenkät överväger att använda väntrumsenkät inom psykiatrin. Stefan Persson, forskare vid CFBUPH, har under våren gett metodstöd åt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Nu pågår en pilotstudie inför en större undersökning i alla regioner och landsting.

  Nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården har gjorts med jämna mellanrum. Syftet är i huvudsak att utveckla och förbättra vården utifrån patienternas behov. De slumpmässigt utvalda patienterna har fått pappersenkät via post. De har också haft möjlighet att svara på enkäten digitalt genom att logga in med en engångskod eller en QR-kod.

 • 2017-06-19

  Internationellt möte om Rasch i Karlstad

  Forskare från Österrike, Danmark, England, Tyskland, Sverige och Schweiz besökte Karlstad 22-26 maj för att delta vid det sjätte årliga mötet med European Rasch Training Group (ERTG). CFBUPH vid Karlstads universitet var värd för mötet.

  Rasch psykometriska analyser har fått sitt namn efter den danske matematikern Georg Rasch och används i växande omfattning för konstruktion och utvärdering av mätskalor inom områdena hälsa och samhällsvetenskap. I artikeldatabasen Scopus finns över 6000 granskade artiklar som använder Rasch-modellen.