Folmer Bokma

 
lektor i biologi med inriktning mot zoologi