David Scott

 
Biträdande universitetslektor i statsvetenskap