David Scott

 
Universitetsadjunkt i statsvetenskap