Andreas Theocharis

 
Universitetslektor i Elektroteknik, Elkraftsystem och Förnybara energisystem