Kurser i Folkhälsovetenskap

En god hälsa är grunden för social utveckling och välfärd i samhället. Syftet med folkhälsoarbete är att främja människors hälsa samt öka deras säkerhet och trygghet.
Folkhälsoarbete bedrivs på samhälls-, grupp- och individnivå för att tillvarata människornas och miljöns resurser för att förbättra samt utjämna skillnader i befolkningens hälsa. Utbildningen ger också en bra grund för att arbeta förebyggande och stödjande för riskgrupper och utsatta grupper i samhället.

Kurser på grundnivå

Folkhälsovetenskap VFU IUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGVU1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Global hälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGGH1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
50% (Dag)
v. 45–3
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 19–23
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 19–23
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Hjärnans roll i Psykisk Hälsa Utbildningstillfällen

Kurskod: FHGBF1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 14–23
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoderUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGHU1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
50% (Dag)
v. 45–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Hälsofrämjande arbete IUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGHP1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
50% (Dag)
v. 45–3
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Hälsofrämjande arbete IIUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGHP2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Introduktion till folkhälsovetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGFH2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGIM1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Miljökemikalier och hälsa med fokus på barnUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGKB2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
25% (Dag)
v. 35–3
Svenska
 Fristående kurs
HT-19
Distans
25% (Dag)
v. 35–3
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Distans
25% (Dag/Kväll)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Projektledning och utvärdering i folkhälsoarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGPUF

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ungdomars kamratrelationerUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGPR1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Vetenskapliga forskningsmetoder i folkhälsovetenskap - litteraturstudieUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGBE1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: FHGVR2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
100% (Dag)
v. 50–3
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: FHAFP1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Barns psykiska hälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: FHABP1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
50% (Dag)
v. 45–3
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Epidemiologi i Psykisk HälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: FHAEP1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 4–13
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Examensarbete i folkhälsovetenskap (master)Utbildningstillfällen

Kurskod: FHABE3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister)Utbildningstillfällen

Kurskod: FHABE1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master)Utbildningstillfällen

Kurskod: FHABE2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Folkhälsovetenskap praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: FHAPR1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
100% (Dag)
v. 45–3
Svenska
 Fristående kurs
HT-19
Campus
50% (Dag)
v. 35–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-20
Campus
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Hälsa på lika villkorUtbildningstillfällen

Kurskod: FHAJH1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Campus
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Hälsopromotion - att främja hälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: FHAHP1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Kvalitativ vetenskaplig metodUtbildningstillfällen

Kurskod: FHAE33

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
50% (Dag)
v. 44–4
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Kvantitativ vetenskaplig metodUtbildningstillfällen

Kurskod: FHAE41

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-19
Distans
50% (Dag)
v. 44–4
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Sårbara barn och familjer - Socialt och psykologiskt perspektiv på barns hälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: FHASP1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Våld i nära relationerUtbildningstillfällen

Kurskod: FHAVR1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Våld mot barn: att upptäcka och ageraUtbildningstillfällen

Kurskod: FHAVB1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP