Employees

Search results

17 results found

Görel Augustsson Internrevisionschef, internrevisor
Lars Bjurstam Lagfaren ledamot, lagfaren ledamot disciplinnämnden
Thomas Bragefors Föredragande, skyddsombud, utbildningshandläggare
Conny Claesson Dataskyddsombud, vice ordförande
Kristina Eriksson Ledningsekreterare, ledningssekreterare, sekreterare
Jordan Frick Arkivassistent
Dan Guttke Avdelningschef, biträdande universitetsdirektör, ordförande
Kristina Hellberg Arkivarie, ledamot
Stig Håkangård Senior rådgivare
Jan Håkanson Administrativ chef
Sofia Johansson Koordinator
Daniel Kristiansson Huvudregistrator, ledamot, registrator
Niklas Nikitin Informationssäkerhetsansvarig, informationssäkerhetssamordnare, ordförande, ställföreträdande dataskyddsombud
Ewa Persson Arkivassistent
Paulin Sandblom Registrator
Erivan Waysi Projektassistent, adm
Hanna Wirdegård Föredragande, utbildningshandläggare