Employees

Search results

14 results found

Görel Augustsson Internrevisor
Lars Bjurstam Lagfaren ledamot disciplinnämnden, lagfaren ledamot
Thomas Bragefors Föredragande, utbildningshandläggare
Conny Claesson Ordförande, dataskyddsombud
Kristina Eriksson Ledningsekreterare, sekreterare
Dan Guttke Biträdande universitetsdirektör, avdelningschef, ordförande
Kristina Hellberg Arkivarie, ledamot
Stig Håkangård Senior rådgivare
Daniel Kristiansson Registrator, huvudregistrator, sekreterare, ledamot
Birgitta Mc Ewen Universitetslektor, docent, associate professor science education, miljösamordnare
Niklas Nikitin Vice ordförande, ställföreträdande dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare, informationssäkerhetsansvarig
Jannicke Oskarsson Arkivassistent
Ewa Persson Arkivassistent
Erivan Waysi Projektassistent, adm