Employees

Search results

27 results found

Moyses Araujo Docent, universitetslektor
Jens Bergström Professor, senior
Anders Biel Programledare, universitetslektor, docent
Leo De Vin Professor
Leif Ericsson Forskningsingenjör
Leandro Franco Postdoktor
Mikael Grehk Professor
Thijs Jan Holleboom Docent, universitetslektor, docent, studierektor, ledamot
Lars Johansson Prefekt, professor
Pavel Krakhmalev Föreståndare, professor, ämnesföreträdare, professor
Fengxiang Lin Universitetslektor
Kjell Magnusson Professor
Cleber Marchiori Universitetslektor, biträdande
Ellen Moons Professor
Andrea Muntean Studierektor, universitetslektor
Dimitrios Nikas Forskningsingenjör
Suraj Prasad Doktorand
Sokkalingam Rathinavelu Biträdande universitetslektor, universitetslektor, biträdande
Markus Rinio Professor
Patricia Saenz Mendez Docent, universitetslektor
Ulf Stigh Gästprofessor
Anton Tkachuk Universitetslektor
Hanmin Zhang Universitetslektor, docent