Employees

Search results

22 results found

Helena Björkman Konferenskoordinator, projektledare för examenshögtiden
Åsa Bongnell-Höjer Kommunikatör
Jonas Brefält Kommunikatör
Linda Dunderberg Konferenskoordinator, teamledare
Linda Eliasson Kommunikatör
Ida Fridh Projektassistent, adm, administrativ
Charlotte Gustavsson Kommunikatör
Sanna Hanson Kommunikatör
Kerstin M Haraldsson Kommunikatör
Erika Hellekant Rowe Kommunikatör
Christina Knowles Kommunikationschef, ledamot
Maria Kull Konferenskoordinator, projektledare akademisk högtid
Martin Lindkvist Multimediaproducent
Karin Lundberg Kommunikatör
Kina Nilsson Kommunikatör, teamledare
Maria Nilsson Kommunikatör
Stefan Nilsson Kommunikatör
Carina Olsson Kommunikatör
Jonathan Strandlund Kommunikatör
Fredrika Swenson Projektledare, administrativ
Maria Wahl Kommunikatör