Employees

Search results

21 results found

Helena Björkman Konferenskoordinator, projektledare för examenshögtiden, utbildningsadministratör
Åsa Bongnell-Höjer Kommunikatör
Jonas Brefält Kommunikatör
Linda Dunderberg Konferenskoordinator, teamledare
Ida Fridh Projektassistent, adm
Charlotte Gustavsson Kommunikatör
Sanna Hanson Kommunikatör
Kerstin M Haraldsson Kommunikatör
Erika Hellekant Rowe Kommunikatör
Weronika Ingman Kommunikatör
Christina Knowles Kommunikationschef, ledamot
Maria Kull Konferenskoordinator, projektledare akademisk högtid
Martin Lindkvist Multimediaproducent
Kina Nilsson Kommunikatör, teamledare
Maria Nilsson Kommunikatör
Stefan Nilsson Kommunikatör
Carina Olsson Kommunikatör
Jonathan Strandlund Kommunikatör
Fredrika Swenson Projektledare, administrativ