Employees

Search results

84 results found

Vigdis Ahnfelt Studierektor, universitetslektor, studierektor
Pilar Alvarez Universitetslektor, ämnesföreträdare
Roland Andersson Universitetsadjunkt
Susanne M Arvidsson Universitetsadjunkt
Karin Aspenberg Universitetslektor
Luke Bailey Universitetsadjunkt
Björn Bihl Universitetslektor, docent, programledare
Marie Björk Fakultetsadministratör, prefektstöd
Helene Blomqvist Universitetslektor, docent
Brita Bodin Timanställd
Saga Bokne Doktorand
Liliann Byman Frisén Doktorand, universitetsadjunkt
Linda Calles Universitetsadjunkt
Maria Dahlberg Universitetsadjunkt
Nils Dverstorp Universitetslektor
Stefan Ekman Gästforskare i engelsk litteratur
Jessica Eriksson Dekan, ordförande, universitetslektor
Morten Feldtfos Thomsen Universitetslektor
Anna Forssberg Universitetslektor, docent
Johan Gardfors Universitetslektor
Anders Grahn Timanställd lärare
Solveig Granath Professor emerita
Camilla Grönvall Universitetsadjunkt, doktorand
Denita Gustavsson Fakultetsadministratör, fakultetsadministratör och skyddsombud