Employees

Search results

117 results found

Magnus Albinsson Universitetsadjunkt
Karoliina Alegod Universitetsadjunkt
Manuel Almberg Missner Universitetsadjunkt
Kjerstin Almqvist Professor senior, programledare
Sofia Andersson Universitetsadjunkt
Sandra Andersson Doktorand
Malin Anniko Universitetslektor
Olov Aronson Lektor
Markus Arvidson Docent, skyddsombud, universitetslektor, vetenskaplig ledare
Gunvor Axelsson Lärare, timvikarie
Lisbeth Bekkengen Universitetslektor
Jonas Blom Doktorand
Charlotte Bäccman Universitetslektor
Fran Collyer Professor, docent
Helena Draxler Universitetsadjunkt
Hans Ek Universitetsadjunkt
Johanna Elfgren Universitetsadjunkt
Emma Engdahl Professor, ämnesföreträdare
Lars-Gunnar Engström Universitetslektor
Lars M Eriksson Universitetslektor
Charlotte Fallqvist Fakultetsadministratör
Ida Flink Professor
Annika Frick Handledare
Margareta Friman Professor, prorektor/ställföreträdande rektor
Annika Frohm Svensklärare