Employees

Search results

120 results found

Magnus Albinsson Universitetsadjunkt
Karoliina Alegod Universitetsadjunkt
Kjerstin Almqvist Adjungerad professor, ämnesföreträdare, programledare
Sandra Andersson Doktorand
Malin Anniko Universitetslektor
Olov Aronson Timlärare
Markus Arvidson Universitetslektor, skyddsombud
Gunvor Axelsson Lärare
Lisbeth Bekkengen Universitetslektor
Daniel Bergh Universitetslektor, docent
Charlotte Bäccman Universitetslektor
Helena Draxler Universitetsadjunkt
Johanna Elfgren Universitetsadjunkt
Lars-Gunnar Engström Universitetslektor
Monica Eriksson Fakultetsadministratör
Lars M Eriksson Universitetslektor
Marissa Ernlund Doktorand
Annika Frick Handledare
Margareta Friman Professor, prorektor
Annika Frohm Timanställd
Anna Lindgren Fändriks Industridoktorand
Malena Granhall Lahiki Universitetsadjunkt
Katarina Grim Universitetslektor, fil. dr
Anna Gund Universitetsadjunkt, föreståndare