Employees

Search results

124 results found

Magnus Albinsson Universitetsadjunkt
Karoliina Alegod Universitetsadjunkt
Manuel Almberg Missner Universitetsadjunkt
Kjerstin Almqvist Professor senior, programledare
Sandra Andersson Doktorand
Sofia Andersson Universitetsadjunkt
Malin Anniko Universitetslektor
Markus Arvidson Universitetslektor, skyddsombud
Gunvor Axelsson Lärare, timvikarie
Lisbeth Bekkengen Universitetslektor
Charlotte Bäccman Universitetslektor
Fran Collyer Professor, docent
Helena Draxler Universitetsadjunkt
Lena Ede Timvik lärare
Hans Ek Timvikarie
Johanna Elfgren Universitetsadjunkt
Emma Engdahl Professor, ämnesföreträdare
Lars-Gunnar Engström Universitetslektor
Lars M Eriksson Universitetslektor
Marissa Ernlund Doktorand
Charlotte Fallqvist Fakultetsadministratör
Annika Frick Handledare
Margareta Friman Professor, prorektor/ställföreträdande rektor
Annika Frohm Svensklärare