Employees

Search results

137 results found

Idris Ahmedi Universitetslektor, programledare
Maria Alakangas Fakultetsadministratör, prefektstöd
Khabat Amin Industridoktorand
Tomas Appelqvist Universitetslektor
Christofer Axelsson Lärare adjungerad, universitetsadjunkt
Stefan Backius För masterprogrammet i historia, universitetslektor, studierektor, programledare
Caroline Bhowmik Projektassistent forskning, projektassistent, forskning
Avit Bhowmik Universitetslektor
Ruth Björkholm Universitetsadjunkt
Gabriel Bladh Professor
Sara Blanck Universitetsadjunkt
Barbara Blumenthal Universitetsadjunkt, utredare
Tove Bodland Doktorand
Carl Bonander Gästforskare
Anders Broman Proprefekt, universitetslektor
Ervik Cejvan Handledare
Emma Dalman Amanuens
Åsa Davidsson Doktorand
Helene Egnell Projektassistent, forskning
Hanna Enefalk Universitetslektor, docent