Employees

Search results

147 results found

Anders Ackfeldt Timavlönad
Christer Ahlberger Gästprofessor
Idris Ahmedi Universitetslektor, programledare
Helen Alm Adjunkt
Peter Almerud Timlärare
Khabat Amin Industridoktorand
Ragnar Andersson Senior professor
Tomas Appelqvist Universitetslektor
Hans Axelsson Adjunkt
Stefan Backius För masterprogrammet i historia, universitetslektor, studierektor, programledare
Daniel Bergh Universitetslektor
Helén Bergman Timanställd
Avit Bhowmik Universitetslektor
Gabriel Bladh Professor
Sara Blank Universitetsadjunkt
Barbara Blumenthal Utredare, universitetsadjunkt
Tove Bodland Doktorand
Carl Bonander Universitetslektor, docent
Anders Broman Universitetslektor, proprefekt
Vanja Carlsson Postdoktor
Olivia Cejvan Timlärare
Ervik Cejvan Timavlönad
Otfried Czaika Gästprofessor