Employees

Search results

66 results found

Ehsan Abshirini Universitetsadjunkt
Louis Addo Doktorand
Jan Alexandersson Universitetsadjunkt
Jan-Olov Andersson Universitetslektor, ämnesföreträdare, programledare
Louise Andersson Timlärare
Giedre Asmonaite Projektassistent, forskning
Teresa Berglund Universitetsadjunkt
Eva Bergman Professor, forskningssamordnare
Pär Bergqvist Universitetsadjunkt
Jelle Boeve-de Pauw Lärare adjungerad i naturvetenskapernas didaktik
Rachel Bowes Projektassistent
Olle Calles Universitetslektor, docent, ämnesföreträdare
Niclas Carlsson Laboratorieingenjör
Uliana Danila Universitetsadjunkt, programledare
Lutz Eckstein Professor, programledare
Inger Edfors Universitetslektor
Florian Eggers Doktorand
Lovisa Lind Eirell Universitetslektor, programledare
Åsa Enefalk Adjungerad lärare
Liselotte Englund Universitetslektor, prefekt
Kristina Eresund Universitetsadjunkt, programledare, studierektor
Stina Eriksson Universitetsadjunkt, proprefekt
Anders Eriksson Doktorand
Ann Erlandsson Skyddsombud, universitetslektor, docent
Karl Filipsson Doktorand