Employees

Search results

57 results found

Ehsan Abshirini Universitetsadjunkt
Louis Addo Doktorand
Jan Alexandersson Universitetsadjunkt
Jan-Olov Andersson Universitetslektor, ämnesföreträdare, programledare
Louise Andersson Timlärare
Marie Andersson Projektassistent
Teresa Berglund Universitetsadjunkt
Eva Bergman Professor, forskningssamordnare
Elin Blomqvist Doktorand
Jelle Boeve-de Pauw Lärare adjungerad i naturvetenskapernas didaktik
Olle Calles Professor, docent, ämnesföreträdare
Niclas Carlsson Laboratorieingenjör
Uliana Danila Universitetsadjunkt, programledare
Lutz Eckstein Professor, programledare
Inger Edfors Universitetslektor
Florian Eggers Industridoktorand
Kristina Eresund Universitetsadjunkt, programledare, studierektor
Stina Eriksson Universitetsadjunkt
Anders Eriksson Doktorand
Ann Erlandsson Skyddsombud, universitetslektor, docent, proprefekt
Karl Filipsson Doktorand
Annika Forsler Doktorand
Raviv Gal Doktorand
Niklas Gericke Professor
Larry Greenberg Professor, prefekt