Employees

Search results

71 results found

Jan Andersson Studierektor, universitetslektor
Moyses Araujo Universitetslektor
Marcus Berg Professor, programledare
Jens Bergström Professor
Anders Biel Universitetslektor, docent
Frost Sara Borg Universitetsadjunkt
Leo De Vin Professor
Anna Ericson Öberg Professor, adjungerad
Leif Ericsson Forskningsingenjör
Kent Evermark Universitetsadjunkt
Mikael Fallqvist Universitetslektor
Jeanni Flognman Universitetsadjunkt
Leandro Franco Postdoktor
Jürgen Fuchs Professor
Christina Gabrielsson Universitetsadjunkt, programledare
Mikael Grehk Professor
Tommy Gustavsson Universitetsadjunkt, programledare tekniskt- och naturvetenskapligt basår
Jesper Haglund Lärarrepresentant, universitetslektor, docent
Leena Hagsmo Fakultetsadministratör
Stefan Hedberg Adjunkt
Thijs Jan Holleboom Universitetslektor, docent, studierektor, ledamot
Anders Holmberg Forskningsingenjör, doktor