Employees

Search results

76 results found

Jan Andersson Phd student in physics education, universitetsadjunkt, studierektor teknik och fysik
Moyses Araujo Universitetslektor
Reza Karimi Bakhshandi Doktorand, doktorand materialteknik
Torbjörn Berg Timanställd
Marcus Berg Professor, programledare
Jens Bergström Professor, ämnesföreträdare
Anders Biel Universitetslektor
Annelie Bodén Universitetsadjunkt, programledare, samordnare distansutbildning
Christer Burman Forskningsingenjör
Tseng Jung Chang Utvecklingsingenjör
Dargie Deribew Postdoktor
Christian Emanuelsson Universitetsadjunkt
Leif Ericsson Forskningsingenjör
Kent Evermark Universitetsadjunkt
Mikael Fallqvist Timanställt
Jeanni Flognman Universitetsadjunkt
Mattias Flygare Doktorand, doktorand fysik
Gunnel Fredriksson Universitetsadjunkt
Jürgen Fuchs Professor
Mikael Grehk Universitetslektor, docent, professor
Tommy Gustavsson Universitetsadjunkt
Anders Gåård Universitetslektor, docent
Jesper Haglund Universitetslektor, lärarrepresentant