Employees

Search results

72 results found

Jan Andersson Phd student in physics education, universitetsadjunkt, studierektor teknik och fysik
Reza Karimi Bakhshandi Doktorand, doktorand materialteknik
Torbjörn Berg Timanställd
Marcus Berg Professor, programledare
Jens Bergström Professor, ämnesföreträdare
Anders Biel Universitetslektor
Annelie Bodén Universitetsadjunkt, programledare, samordnare distansutbildning
Christer Burman Forskningsingenjör
Tseng Jung Chang Utvecklingsingenjör
Dargie Deribew Postdoktor
Christian Emanuelsson Universitetsadjunkt
Leif Ericsson Forskningsingenjör
Kent Evermark Universitetsadjunkt
Jeanni Flognman Universitetsadjunkt
Mattias Flygare Doktorand, doktorand fysik
Gunnel Fredriksson Universitetsadjunkt, programledare
Jürgen Fuchs Professor
Mikael Grehk Universitetslektor, docent
Tommy Gustavsson Universitetsadjunkt
Anders Gåård Universitetslektor, docent
Jesper Haglund Universitetslektor, lärarrepresentant
Leena Hagsmo Fakultetsadministratör
Nils Hallbäck Universitetslektor, docent
Sahaphol Hamanee Timlärare